Съгласен съм
(1)
Ok
 

Полезни връзки


Адрес: София, бул. "Пенчо Славейков" №15А
Електронна поща: bfsa@bfsa.bg
Интернет страница: www.babh.government.bg

Телефон на потребителя: 0700 111 22
Адрес: гр. София, ПК 1000, пл. ”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6
Телфон.: 02/9330565
Факс: 02/9884218
Електронна поща: info@kzp.bg
Интернет страница: www.kzp.bg

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” №2
Център за информация и контакти - тел. 02/91-53-518
Приемна - работно време 9:00 - 17:30 ч.
Електронна поща: kzld@cpdp.bg
Интернет страница: www.cpdp.bg